WOZ bezwaar, waarom kan het interessant zijn?

Ibiza Spanje

Er wordt in de praktijk doorgaans vanuit gegaan dat je bij het ontvangen van je WOZ beschikking niets anders kan dan je akkoord met de inhoud daarvan. Wat echter wanneer jij van mening bent dat de bepaalde WOZ waarde door de gemeente gewoon veel te hoog is gelegen? In dat geval kan je wel degelijk WOZ bezwaar aantekenen. Steeds meer mensen maken de bewuste keuze om dat te doen. Dat is niet in het minst het gevolg van de steeds hoger oplopende huizenprijzen. Deze zorgen ervoor dat tal van verschillende heffingen en belastingen voor veel mensen ronduit onbetaalbaar worden. Wil jij graag meer te weten komen over het aantekenen van bezwaar tegen je WOZ waarde? Dan is het zeker en vast interessant om verder te blijven lezen.

De bepaling van de WOZ waarde, hoe gebeurt dat precies?

Voor heel wat mensen geldt dat ze zich de vraag stellen waarom het nu precies noodzakelijk is dat de WOZ waarde op regelmatige basis (zijnde dus eigenlijk elk jaar) terug moet worden bepaald. Voor verschillende gegevens die aan de basis liggen van deze waarde geldt immers toch dat ze niet veranderen doorheen de tijd? Dat klopt. Er zijn echter ook zaken die wel kunnen veranderen. In principe is het zo dat er bij het bepalen van de WOZ waarde voornamelijk rekening wordt gehouden met drie verschillende zaken. Het gaat hierbij dan concreet om:

  1. De zogenaamde inhoudsgegevens;
  2. Van welke oppervlaktegegevens er sprake is;
  3. De ligging van de woning in kwestie;

Voor de bovenstaande zaken geldt dat ze in de basis natuurlijk zullen niet veranderen. De belangrijkste reden die aan de basis ligt van een aangetekend WOZ bezwaar is dan ook terug te vinden in de stijging in verkoopprijzen. Door de jaren heen is de waarde van huizen in Nederland alleen maar sterk toegenomen waardoor ook de WOZ waarde een gelijkaardige trend heeft gevolgd.

Waarom WOZ bezwaar aantekenen? 

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald zal je tot de vaststelling komen dat een WOZ bezwaar aantekenen interessant kan zijn omdat je op die manier met een beetje geluk de hoogte van je belastingen en heffingen kan drukken. Behoorlijk wat mensen zien de kosten waarmee ze worden geconfronteerd naar aanleiding van de voor hun bepaalde WOZ waarde alleen maar oplopen. Dit uiteraard met alle gevolgen van dien. WOZ bezwaar indienen zou kunnen helpen om daar verandering in te brengen. Let wel, ben je van plan om binnenkort je woning te verkopen? Dan zou een hoger gelegen WOZ waarde net in je voordeel kunnen werken. Hou daar wel rekening mee.

Hoe gaat WOZ bezwaar precies in zijn werk?

Voor elke eigenaar van een woning geldt dat hij of zij op een bepaald ogenblik een WOZ-beschikking zal ontvangen. Indien je op basis van de inhoud daarvan een WOZ bezwaar wenst aan te tekenen zal je tot de conclusie komen dat je daarvoor beter even de bijlage bij de beschikking raadpleegt. Wanneer je dat doet zal je immers meteen kunnen vaststellen hoe dat bezwaar precies kan worden aangetekend. Dit gezegd hebbende moet je er wel altijd rekening mee houden dat het bezwaar aangetekend dient te worden binnen de termijn van 6 weken volgend op de datum van de WOZ beschikking. Teken je jouw WOZ bezwaar te laat aan? Dan zal het bezwaar geweigerd worden.