Agglomeratie economiën

Onlangs was ik in bedden winkels oldenzaal en ik vond de bedden winkels oldenzaal maar een vreemde collectie. Hoe kun je zulke dure winkels bij elkaar verzamelen? Dat heeft weer te maken met hoe economie werkt en hoe clusters zich vormen. Economie is een heel uitgebreide sector van deze wereld en mensen beweren vaak dat het een onderdeel is van de sociale wetenschappen. Dat is echt gigantische onzin. Ik heb colleges gehad van economen en waar zij het over hebben zijn allemaal dingen die in een fantasiewereld bestaan. Ze doen net alsof elke persoon rationeel is en beslissingen op een robot achtige manier doet.

Maak er een dagje uit van en breng een bezoekje aan de beddenwinkel in jouw buurt!

Waar is economie goed voor?

Je hebt zelfs nog het probleem dat in economie hele belangrijke theorieën bedacht worden door sociologen. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat sociologen daadwerkelijk kijken naar hoe mensen zich gedragen terwijl economen eigenlijk meer geïnteresseerd zijn in het veel geld verdienen. Maar economie als een studie heeft wel een paar functies. Het geeft voor de mensen die echt rijk willen worden een mooi framework om te gebruiken en overheden kunnen ook economie gebruiken om een versimpeld overzicht te maken van het land waarin alles gereduceerd wordt tot een aantal getallen. Dat is nog niet zo een slecht ding.

Economie in het verleden

De geschiedenis van economie is op zich nog wel interessant. Voornamelijk omdat in het verleden er een groot gebrek aan wereldhandel was en kennis was zeer lokaal. Hierdoor konden mensen eigenlijk alleen maar zich bezig houden met hun eigen gebied en gingen ze niet echt kijken naar universele system. Door dit process krijg je het mercantilisme. Dit is een idealogie waarbij je altijd ervoor zorgt dat je meer export dan import hebt. In principe zorgt dat ervoor dat je altijd winst maakt en nooit verliest draait. Het nadeel is dat er een heel aantal oorlogen moeten worden gevoerd om dat te bewerkstelligen en dat is alleen maar duurder.